Økte kostnader til nødnett bekymrer

Lederne i regionrådene i fylket uttrykker i en uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet sterk bekymring for økte kostnader for kommunene til oppgradering av nødnettet.

BEKYMRET: Regionrådslederne Kjell Neergaard på Nordmøre (fv.) og Torgeir Dahl i Romsdal er bekymret for kommunenes nødnettkostnader.  

Nyheter

MOLDE: Det er Kjell Neergaard i Orkidé på Nordmøre, Torgeir Dahl i Romsdal Regionråd og Jan Ove Tryggestad i Sunnmøre Regionråd som har gått sammen om en felles høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet om oppgradering av 110-sentralenes oppdragshåndteringsystem.