Meir fjell enn venta i tomta på Vestnes

Grunnarbeidet i rute

Grunnarbeidet til det nye helse- og velferdssenteret Stella Maris på Vestnes er i full gang. På tomta er det mykje fjell, heile neste veke blir det sprengingsarbeid.

Anleggsplass: Slik ser det ut framfor Vestnes sjukeheim i dag. Her kjem det nye helsesenteret. Foto: Olav Skjegstad 

Nyheter

VESTNES: På kommunestyremøtet torsdag vart politikarane informert om framdrifta av kommunalsjef Greta Bjerke.