Kjempegod skatteinngang i Vestnes første kvartal

Kommunen må likevel spare

Skatteinngangen i Vestnes har auka med 11,5 prosent hittil i år, mot 4,5 prosent på landsbasis. Likevel trur ikkje administrasjonen på overskot i 2019.

VIL PLANLEGGE UNGDOMSSKOLE: Vestnes kommunestyre ber administrasjonssjefen halde fram arbeidet med å få bygd ein ny felles ungdomsskule.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

VESTNES: Torsdag vart driftsrapporten for første kvartal 2019 lagt fram for kommunestyret.