En god start på 2019 for Sparebanken Møre

Inntektsvekst og økt effektivitet har gitt Sparebanken Møre en god start på 2019.

BRANKSJEF: Trond Lars Nydal.  Foto: p

Nyheter

Smp: En ren kjernekapitaldekning på 15,9 prosent gir banken et godt utgangspunkt for videre vekst og utvikling.Resultat etter skatt endte på 162 millioner kroner etter årets tre første måneder, en økning på vel 20 millillioner kroner fra samme kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen ble 11 prosent. Det kommer fram i ei pressemelding fra banken.

– Vi har fått en god start på året. God soliditet gjør oss godt rustet for videre planlagt vekst. Det er sterk konkurranse i bankmarkedet, men i første kvartal fikk vi ca. 1700 nye kunder. Vi har styrket satsingen i enkelte deler av markedsområdet vårt de siste månedene, og allerede nå ser vi resultater, sier Trond Lars Nydal, adm. direktør i Sparebanken Møre.

Banken er den største på Nordvestlandet, med 356 årsverk og kontor i 24 kommuner i Møre og Romsdal. Utlånsveksten de siste 12 månedene viser 5,2 prosent, og ved utgangen av 1. kvartal utgjorde utlån til kunder 61,3 mrd. kroner. Innskuddsveksten er god og innskuddsdekningen høy, spesielt i næringslivsmarkedet.

– Høy innskuddsdekning, god rating og en forvaltningskapital på 71 mrd. kroner gjør oss til en sentral og konkurransedyktig kapitalkilde i området vårt. Fokus er hele tiden rettet mot god kjernebankdrift og lønnsom vekst. Vi er – og skal være en solid bank for regionen vår, sier Nydal. Det var Sunnmørsposten som først hadde denne saken.