Høgtun Folkehøgskole inviterer til samarbeid med næringslivet:

– Vi ønsker å fornye oss

Høgtun Folkehøgskole i Torvikbukt har holdt det gående i over 100 år. Nå satser ledelsen mot minst 100 nye år med drift og ønsker å involvere det lokale næringslivet.

REKTOR: Bjarte Grøteide inviterer til dialogmøte om framtida til Høgtun Folkehøgskole.   Foto: Privat

Nyheter

Gjemnes: Derfor har de nå invitert til et dialogmøte tirsdag 21. mai for å drøfte muligheten til å gi lokale næringsliv og foreninger nytte av byggene til skolen.