Anbud på Riksvegferjesambandet E39 Molde – Vestnes

Boreal innstilt til å overta for Fjord1 på Molde - Vestnes

Statens Vegvesen: Boreal Sjø leverte best tilbud på riksvegferjesambandet E39 Molde – Vestnes
Nyheter

Statens vegvesen har innstilt Boreal Sjø AS som vinner av anbudskonkurransen om ferjedrift på riksveg E39 Molde Vestnes fra 2021-2028, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,9 milliarder kroner og det var tre rederier som leverte tilbud. I evalueringen er pris vektet 70 prosent  og miljø 30 prosent.

Kontrakten gjelder drift av to helelektriske ferjer og to hybridferjer. Det blir avganger hvert 20. minutt på dagtid på hverdager.

I kontrakten settes det som krav at tillatt utslipp på sambandet maksimalt kan være 8000 tonn CO2/år og 90 tonn NOx/år. Dette tilsvarer rundt 60 % reduksjon i CO2- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift.

Klagefristen for tilbyderne er satt til 14. mai. Kontrakten vil bli signert så snart som mulig etter at klagefristens utløp, heter det i pressemeldinga.

Det er som kjent Fjord 1 som er operatør på sambandet i dag. Tre selskap har levert anbud for ny periode; Boreal Sjø AS, Fjord 1 ASA, og Norled AS. Boreal Sjø har hovedkvarter i Hammerfest, Norled i Bergen. Boreal drifter flere hurtigbåtruter i Møre og Romsdal, blant dem hurtigbåtruta Molde – Vestnes – Sekken.

Marginal forskjell

Tilbudene er vektet ut fra energibruk, utslipp av CO₂ og NOx, og pris. Statens vegvesen opplyser at anbudene oppsummert kom ut med henholdsvis 99,8 poeng, 98,5 poeng og 66,1 poeng.

Forskjellen mellom Boreal og Fjord1 var altså 1,3 poeng.

– Ja, forskjellen er marginal, det er veldig tett. Det tyder på at de kalkulerer nokså likt, og tallene deres er også veldig nær tallene vi internt har forhåndsestimert, sier seniorrådgiver Anne Kari Bakke i Statens vegvesen til Romsdals Budstikke.

– Med så liten forskjell, burde ikke tradisjon og lokal tilknytning ha en rolle i vurderingen?

– Nei. Slike hensyn kan vi ikke ta, slik er regelverket. Alle skal likebehandles, uansett geografisk tilknytning, sier Bakke.

Flere avganger

– Hvordan vil de reisende merke overgang til ny operatør?

– Kravene som er satt for sambandet, er jo de samme uansett operatør. Rutetidene blir endret, så det blir flere avganger når trafikken er tettest. Og det blir en bedring i rutetilbudet på helg, med avganger hver halvtime store deler av dagen på lørdag og søndag, sier Bakke.

Når det gjelder billettpriser, vil autopass bli faset inn uavhengig av operatør. Et nytt moment er at vi når går over fra netto- til bruttokontrakt. Det innebærer at inntekter og tap går til oppdragsgiver, ikke operatør, sier Bakke.

Men ikke krav om svele

– Hva med sveler – blir det sveleservering om bord med ny operatør?

– Vi har ikke lagt inn noe krav om sveler. I kravet ligger det at reisende skal ha tilgang til assorterte kalde og varme drikker, og assorterte kioskvarer. Så blir det opp til operatør å avgjøre hvor omfattende de vil gjøre dette, sier Bakke.