Vedtok utbygging av Midsund skule for 130 mill. kr

– Utbygging med bismak

I ekstraordinært kommunestyre vedtok midsundpolitikarane å gå for auka ramme til skuleutbygginga. Da måtte fleire vedtatte tiltak ofrast.

TRIST Å KUTTE: Magne Reiten likte ikkje å måtte prioritere vekk planlagt administrasjonsbygg for å realisere skuleutbygging. Han stemde likevel for – men fekk fjerna formuleringa om å «skrinlegge» kontorbygget.   Foto: ANITA VINGEN

Nyheter

– Dette er ei stor og viktig sak, det gjeld det viktigaste prosjektet vi har hatt på agendaen på mange år, innleia rådmann Ketil Ugelvik møtet tysdag ettermiddag.