Striden om etablering av nytt oppdrettsanlegg i Aukra

Formannskapet sier nei

Aukra formannskap kan ikke anbefale søknaden om etablering av et nytt oppdrettsanlegg ved Orholmen. Nå har fylkesmannen siste ordet.

IKKE TILRÅ: Aukra formannskap tilråR ikke at det blir etablert et nytt oppdrettsanlegg i kommunen. Bernhard Riksfjord (t.v.) viser til at søknader om etablering av fiskeoppdrettsanlegg ofte er kontroversielle. Varaordfører Helge Kjøll jr. ser også at dette er ei konfliktfylt sak med sterkt folkelig engasjement. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

AUKRA: For jul søkte selskapet Måsøval Fiskeoppdrett AS på Frøya om å få etablere et nytt oppdrettsanlegg i Aukra. Protestene mot anlegget er mange og sterke.