Nasjonalt forbund vil stoppe Møreaksen-tunnelen mellom Otrøya og Vestnes

Lastebileierforbundet vil stoppe nye undersjøiske tunneler av frykt for tunnelbranner. De vil heller utrede broer og ferjeløsninger.

FRYKTER TUNNELBRANNER: Det brant i Gudvangatunnelen senest 30. mars i år. Geir A. Mo i lastebileierforbundet sier undersjøiske tunneler og tunneler med stigning er uheldige.   Foto: Silje Drevdal / Statens vegvesen / NTB scanpix

– HELT FEIL: – Det blir helt feil av Norges lastebileierforbund å sammenligne lange ettløpstunneler bygget for 20-30 år siden uten rømningsveier, med dagens moderne toløpstunneler der det er maks 5 prosent helning, ikke motgående trafikk og rømningsmuligheter for hver 250. meter, sier stortingspolitiker Helge Orten.   Foto: ERIK BIRKELAND

Nyheter

RB PRESISERER: I første versjon av denne artikkelen, skrev vi i tittelen og i ingressen at Norges Lastebileierforbund ville stoppe Møreaksen. Dette er ikke riktig. Det er den undersjøiske tunnelen mellom Otrøya og Vestnes forbundet vil stoppe.


Lastebileierforbundet føler seg misforstått: – Det er ikke Møreaksen vi er imot – det er undersjøiske tunneler

– Vi har ikke tatt stilling til noen av aksene, sier fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Finn André Fredvig- Erichsen.

 

Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileierforbund sier til VG at han mener ett av prosjektene som bør utsettes, er den 16 kilometer lange og 360 meter dype tunnelen som planlegges under Romsdalsfjorden mellom Ålesund og Molde.


LESERINNLEGG

Transport for fremtiden?

«Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) er ikke motstander av Møreaksen – NLF er motstander av tuneller med stigning der det finnes alternativer»

 

– Disse tunnelene har et enormt katastrofepotensial. På seks år har vi hatt tre potensielle katastrofebranner i den 11 kilometer lange Gudvangatunnelen. Vi husker alle også Skatestraumtunnelen der 16.500 liter bensin eksploderte. Tenk om det var en buss full av barn eller voksne bak den bensinbilen? spør Mo.


Ni næringslivsledere i Romsdal og på Sunnmøre går ut med støtte til Møreaksen og Hafast

Ni næringslivsledere går ut med støtte til Møreaksen og Hafast. Kritisk til Lastebileierforbundet

– Vi er svært kritisk til at Norges Lastebileierforbund mobiliserer mot Møreaksen. Vi er kundene, og de har ikke spurt oss om hva som er best, sier daglig leder Kristofer Reiten i fiskebedriften Vikomar i Fræna, som sender 2.000 vogntoglaster årlig.

 

Forbundet sier deres grunnholdning er at mange av de store fjordkrysningene på E39 kan utsettes. En annen er løsning er ferjer som går hvert 20. minutt. Mo peker på kryssing av Sognefjorden som et ekstremt kostbart prosjekt, og andre fjorder som krever undersjøiske tunneler og tunneler med stigning som uheldige.

– De er, i tillegg til å være livsfarlige, også klima- og miljøfiendtlige. I dag finnes det ferjeløsninger som kan løse dette tilfredsstillende og rimelig, sier han til avisen.

Fylkestinget i Møre og Romsdal har gjort sine vedtak i saken om veien mellom Ålesund og Molde og det er undersjøisk tunnel, opplyser fylkesordfører Jon Aasen (Ap) til VG.

Helge Orten reagerer

Helge Orten (H) fra Midsund leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han reagrerer på utspillet fra Lastebileierforbundet:

– Det blir helt feil av Norges lastebileierforbund å sammenligne lange ettløpstunneler bygget for 20-30 år siden uten rømningsveier, med dagens moderne toløpstunneler der det er maks 5 prosent helning, ikke motgående trafikk og rømningsmuligheter for hver 250. meter. Forbundet bidrar kun til å spre usikkerhet og frykt gjennom slike feilaktige sammenligninger, sier han.

– Har ikke lyttet til næringslivet

Orten registrerer også «at Norges lastebileierforbund ikke ønsker å prioritere fergefrie fjordkryssinger på Vestlandet».

– Da har de ikke lyttet til næringslivet langs kysten som produserer varene de lever av å frakte, sier han. Og:

– Næringslivet langs Vestlandet er opptatt av å bygge attraktive bo- og arbeidsmarkeder gjennom å korte ned reisetiden og gjøre det mulig å reise hele døgnet. Det oppnår vi ikke med å kjøre ferge, men ved å bygge sammen regionene med fergefrie samband som Rogfast, Hordfast, Møreaksen og Hafast, sier samferdselspolitikeren.