Slit med å få nok tannlegar – vil bygge større miljø

– Vi er no inne i eit generasjonsskifte med rekrutteringsutfordringar, seier Morten Larsen, administrasjonsleiar for tannhelsa i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Nyheter

For medan etterkrigsgenerasjonen av tannlegar søkte seg ut og i stor grad etablerte seg i distrikta, ønskjer den nye generasjonen primært å utvikle seg i større faglege og sosiale miljø, fortel han.