Brugda hyppigst observert mellom Ålesund og Trondheim

Ber folk se etter verdens nest største haifisk

Forskerne vet lite om haien brugde og ber nå om folks hjelp til å finne ut mer om det som er verdens nest største fisk.

Har du sett en brugde? Havforskningsinstituttet vil vite når og hvor du sett den. Havforskningsinstituttet har lansert et elektronisk skjema hvor du kan registerer deg og rapportere brugdeobservasjoner. Brugdeteamet er takknemlig for all informasjon, både observasjoner av levende brugder eller funn av døde individer.  Foto: Stafford Deitsch / Havforskningsinstituttet / NTB scanpix

Nyheter

Brugda har historisk sett vært en tallrik art i norske farvann, men den har blitt et sjeldent syn på grunn av overfiske og lav reproduksjonsrate, opplyser Havforskningsinstituttet. Det har vært rundt 50 publikumsobservasjoner av brugde i Norge de siste 15 årene. De fleste er i Lofoten-området og mellom Ålesund og Trondheim, men det er observert brugde langs hele norskekysten.