Vedtok å bygge helsehus og nye PU-bustader til nærare 180 millionar kroner

Kommunestyret i Nesset har vedteke å bygge nytt helsehus til 130 millionar kroner og åtte nye PU-bustader til 48,8 millionar.

Nytt helsehus: Kommunestyret i Nesset har vedteke å bygge nytt helsehus og åtte nye PU-bustader på Holtan.   Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

(Driva) Politikarane i Nesset satsar friskt på investeringssida før kommunen blir slått saman med Midsund og Molde. Det har vore stor enighet om at det nye helsehuset med 16 omsorgsbustader skal på plass. Der er det først og fremst tomtevalet som har skapt usikkerheit.