Forprosjektet for utbygginga av Midsund skule klart med ny prislapp på 130 mill. kr

Vil ofre kontorbygg og byggefelt for skulen

Utbygginga av Midsund skule vil koste 130 millionar kroner. For å finansiere utbygginga, foreslår rådmannen å droppe og utsette fleire tiltak, samt tomtesal.
Nyheter

MIDSUND: Saka om godkjenning av utbygginga av Midsund skule kjem rett over påske til politisk behandling. Politikarane må også ta stilling til forslag om ei rekke omprioriteringar som må til for å dekke opp utbyggingskostnadane.