Kuttet i hjelp til fire av fem utviklingshemma

69 av 87 kartlagte brukere i Tiltak funksjonshemmede har fått kutt i bistanden fra kommunen etter Devold-rapporten. Men kun fem har klaget.

Ikke «samarbeid»: I etterkant av drift- og forvaltning hadde NUF et planlagt «samarbeidsmøte» med kommunen, lik de har hatt én gang tidligere. NUF ba imidlertid om at møtene endrer navn til «informasjonsmøter», fordi foreninga frykter at navnet brukes til å utad legitimere kutt i tilbudet som de er svært uenige i.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Molde: – At så få pårørende har klaget på kutt i bistanden, handler ikke om at alle er enige og synes det er helt greit. Mange av brukerne har gamle foreldre/verger, som ikke har forstått hva kuttet i tjenstene vil innebære, eller vet det, men orker ikke å klage fordi de er utslitte og klageprosessen er så omfattende, sier Laila Kjerstad, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) sitt lokallag for Molde og omegn, til Romsdals Budstikke.