Renholderne legges under sparekniven

UNNGÅR OPPSIGELSER: Helseforetaket håper å unngå at renholdere ved sjukehusa i Molde og Kristiansund sies opp når private skal ta over renholdstjenestene.  Foto: PER TORMOD NILSEN

Det er naturlig at renholdernes opparbeidete rettigheter videreføres.

Nyheter

Rundt 50 renholdere ved sjukehusa i Molde og Kristiansund går inn i påskeuka med mange uavklarte spørsmål rundt jobbene sine. Helse Møre og Romsdal har besluttet å sette renholdstjenestene ut på anbud, slik at private renholdsfirmaer tar over ansvaret for å utføre renholdet ved sjukehusa. Sett fra helseforetakets side er hensikten å spare kostnader.

De første reaksjonene fra renholderne var preget av frykt for å miste jobben. En slik reaksjon er forståelig, for millionene helseforetaket regner med å spare på det som kalles «outsourcing» av renholdet, må nødvendigvis innebære at samme renholdsjobben kan utføres med færre ansatte.

Da Forsvaret i 2014 satte renholdet på anbud ble det blant annet vist til at et areal som tidligere tok 12 timer å holde rent, kunne vaskes på fire timer.

Nå har helseforetaket fortalt at de ønsker at renholderne kan bytte arbeidsgiver ved en virksomhetsoverdragelse. Det innebærer at de får ny, privat arbeidsgiver, men beholder lønna. Målet er å unngå oppsigelser. Blir det resultatet, fortjener helseforetaket ros. Mer uvisst er det hvordan renholdernes pensjonsforhold blir.

I vår har 61 renholdere anket sin sak inn for Borgarting lagmannsrett fordi de krever å beholde rettighetene til AFP-pensjon, rettighetene til å kunne gå av med pensjon ved fylte 65 år og seks måneders oppsigelsestid, slik statsansatte har. Etter vår mening er det naturlig at opparbeidete rettigheter videreføres for renholderne som har lang og oppofrende arbeidstid i helseforetaket.

Ifølge store, private renholdsfirmaer er det mulig å utføre renhold 20–30 prosent billigere enn det offentlige har klart. Så kan vi undres: Når innsparingsmulighetene er så store, hvorfor har ikke helseforetaket klart å organisere renholdet like godt? I sjukehusa er renhold spesielt viktig, både ut fra å holde høy hygienisk standard og unngå smittekilder.

 Ikke ulikt hotellbransjen virker renholdet inn på omdømmet til sjukehusa, og dermed omdømmet til helseforetaket. Renholderne er også med på å bygge organisasjonskultur og skape godt miljø på arbeidsplassen. Verdien av et godt arbeidsmiljø må aldri undervurderes.

Skal renholdstjenestene ut på anbud, har helseforetaket et ansvar for å ta godt vare på renholderne, rettighetene deres og til sjuende og sist arbeidsmiljøet.