Moldebadet ser gode resultater etter ombygging og automatisering

Moderne digitale løsninger gir lavere utgifter for Moldebadet.

SPARER: Eva Kristin Ødegård og Helge Hatlen vil begge vise kommunen og skattebetalerne hvilke potensiale det ligger i å gjøre slike tekniske endringer for å spare penger i stedet for å kutte ned på bemanningen.   Foto: Herman Grimstad Amundsgård

Nyheter

Moldebadet er i disse dager ferdig med ombygging av kjelleren. Et prosjekt som begynte i slutten av 2017 etter en rapport av overingeniør Bjørn Aas ved Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU i Trondheim.