Seksten gunneigarar har slått lag med Småkraft AS. – Endeleg blir det kraftutbygging etter mange års venting, seier dei

Malmefossen vil gi kraft tilsvarande 300 husstandar

Etter mange år med mykje «att og fram» er det snart klart for eit nytt elkraftverk i Malmefossen.
Nyheter

Fræna: Like før Fræna blir til Hustadvika kommune skal kraftverket stå klart, det vil seie i november.