Stor gevinst å transplantere

-Det er en stor samfunnsmessig gevinst i å transplantere nyre, framfor å ha folk i dialyse, sier overlege Morten Heier Skauby ved seksjon for transplantasjonskirurgi på Rikshospitalet.

GEVINST: Et stort apparat står klar til å utføre transplantasjoner til enhver tid. Det er kostbart, men sparer samfunnet for store penger, mener overlege Morten Heier Skauby ved seksjon for transplantasjonskirurgi på Rikshospitalet.   Foto: NTB/Scanpix.

Nyheter

– Sjøl om vi har et svært apparat tilgjengelig 24 timer i døgnet sju dager i uka for å kunne gjennomføre transplantasjoner til enhver tid, så er det likevel bare en brøkdel av hva det koster å ha folk i dialyse, sier Skauby.