Polaris kjøper seg inn i svensk medieselskap

Polaris Media har inngått avtale om å bli hovedeier i Stampen Media AB, det ledende mediehuskonsernet på Sveriges vestkyst.
Nyheter

Transaksjonen er forventet gjennomført 25. april 2019, og inneholder ingen vesentlige forbehold, opplyser Polaris fredag.

Oppgjøret skjer ved et aksjeinnskudd i Stampen Media 60 millioner svenske kroner gjennom en rettet emisjon og et kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer for 98 millioner svenske kroner. Polaris Medias andel av investeringen blir samlet 111 millioner svenske kroner.

Stampen Media er det klart ledende mediehuskonsernet på Sveriges vestkyst, fra Strömstad i nord til Halmstad i sør, melder Polaris.

Konsernet hadde en omsetning i 2018 på 1,49 milliarder svenske kroner.

Polaris forsøkte tidligere i år å kjøpe seg opp i et annet svensk mediekonsern, men det gikk isteden til Bonnier News Group.