Hvordan bli donor?

– Nok å si det for å bli det

De aller fleste er positive til å donere organene sine. Det som er utfordringen er at det er mange som er positive men som ikke formidler det til sine nærmeste, sier Cathrine Kildal, prosjektleder i stiftelsen Organdonasjon.

BERØRER MANGE: – Hva skal man egentlig med organene sine når man sjøl ikke er her lenger, spør Cathrine Kildal i stiftelsen Organdonasjon.   Foto: INGAR SØRENSEN

Nyheter

– Det gjør at pårørende som står i krise fordi de har mistet en av sine nærmeste ofte ikke vet hva vedkommende mente, sier Kildal.