– Jeg tar det sterkt innover meg

– Jeg vil absolutt benytte dette som en anledning til å lære.
Nyheter

Det skriver radiologen som feiltolket bildene i sin uttalelse til tilsynsrapporten.