– Hendelsen har ført til at vi har gjennomgått våre rutiner

– Vi har satt i gang tiltak for ytterligere å forsikre oss om at pasientsikkerheten er ivaretatt i alle ledd i organisasjonen.
Nyheter

Det sier Christian Völker, talsperson og medisinsk ansvarlig radiolog ved Unilabs Norge. Han understreker at Unilabs vil samarbeide med Helsetilsynet i arbeidet videre.