Nessetrådmannen vil plusse på 42 mill. kr for nye omsorgsbustader og nytt helsehus

Plan A1, A2, B eller C?

Rådmannen tilrår Plan A2 med fire ekstra omsorgsbustader på Holtan. Ramma for prosjekta må da påplussast med 42 mill.kr.

PÅ PARKERINGSPLASSEN: Rådmann Anne Grete Klokset ved parkeringsplassen bak kommunehuset, der det er planlagt nytt helsehus. No skal saka til politisk behandling på nytt. Bildet er tatt tidlegare.   Foto: BJØRN M. ØVERÅS

Nyheter

NESSET: Politikarane i Nesset skal igjen ta stilling til vegen vidare for det planlagde og vedtatte helsehuset, og utbygging av omsorgsbustader for personar med psykisk utviklingshemming på Holtan.