Kommuneopprør mot helseforetaket

Høie: – Kommunene har rett til å si opp avtaler. Men det er uheldig hvis pasienten blir skadelidende

Til saka om fødesammenslåing, peker Høie på at kvalitet og bærekraftig faglig utvikling var begrunnelsen i styresaken.

FØDESAMMENSLÅING: «Når det gjelder saken om sammenslåing av fødetilbudet, vil jeg vise til at hensynet til å sikre kvalitet og bærekraftig faglig utvikling blir trukket frem som en begrunnelse i styresaken, og at denne saken har vært utredet i lengre tid».» Det skriver helseminister Bent Høie i svar til Else-May Botten Norderhus (Ap).   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Nyheter

Det var Else-May Botten Norderhus (Ap) som 25. mars leverte inn følgende skriftlige spørsmål til helseminister Bent Høie:

«Helseforetaket i Møre og Romsdal behandler nå økonomiske nedskjæringer som har store konsekvenser for både ansatte og pasienter i fylket.
Vil statsråden i forkant av styremøtet i helseforetaket onsdag, gripe inn i denne prosessen og vise til at det arbeidet som er gjort er utilstrekkelig, og på dette grunnlag stoppe forslagene?»

Svaret fra helseministerens kom i går, på Stortingets hjemmesider

– Setter pasientenes beste til side

I svaret skriver Bent Høie at alle kommuner har en rett til å si opp sin samhandlingsavtale med helseforetaket. Han understreker imidlertid at kommunene har en plikt til å inngå nye avtaler når oppsagte avtaler løper ut. (Samhandlingsavtalene har en oppsigelsestid på ett år.)

Høie uttrykker samtidig bekymring for tilbudet til pasientene:

«Samarbeidsavtalene er et instrument for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester.»

Og:

«Det er uheldig dersom pasientene blir skadelidende ved at samarbeidsavtaler blir sagt opp fordi en av partene ønsker å markere motstand mot funksjonsfordeling innad i helseforetaket. Det vil etter min mening være å sette pasientenes beste til side, og særlig for de mest sårbare pasientene s

Vil si opp samhandlingsavtalen med helseforetaket

– Man kan risikere at helsetilbudet til innbyggerne blir dårligere

Kommunene på Nordmøre risikerer å svekke helsetilbudet til egne innbyggere ved å si opp avtalene med helseforetaket.

om har et behov for gode pasientforløp mellom tjenestenivåene.»

Vil si opp samhandlingsavtalen med helseforetaket

– Man kan risikere at helsetilbudet til innbyggerne blir dårligere

Kommunene på Nordmøre risikerer å svekke helsetilbudet til egne innbyggere ved å si opp avtalene med helseforetaket.


Kommunestyret i Gjemnes var først ut med å si opp sin avtale.


Politikerne i Gjemnes vedtok å si opp avtalen med helseforetaket

Partiene i Gjemnes er enige i at vedtaket om fødesammenslåing var helt feil. Men rasende uenige om at det er rett å si opp avtalen med helseforetaket. De som vil si opp avtalen, vant fram. Samtidig understrekes støtten til nysjukehuset på Hjelset.


Deretter har Tingvoll, Surnadal og Smøla gjort det samme. I dag tirsdag behandler bystyret i Kristiansund saken.

«Helt nødvendig» med tiltak

Høie påpeker i sitt svar at Møre og Romsdal over mange år har brukt mer penger enn de økonomiske rammene gir rom for.

«Helse Midt-Norge har oppgitt at det derfor har vært helt nødvendig at styret i Helse Møre og Romsdal har tatt tak i de økonomiske utfordringene og har vurdert tiltak for å bringe driften i tråd med de økonomiske rammene.»

Støtter fødesammenslåing

Hva gjelder fødesammenslåing, viser helseministeren til at «hensynet til å sikre kvalitet og bærekraftig faglig utvikling blir trukket frem som en begrunnelse i styresaken, og at denne saken har vært utredet i lengre tid.»


Også Tingvoll sa opp avtalen med Helse Møre og Romsdal

Tok ikke med punkt om støtte til nytt sjukehus.