LEDER TIRSDAG 8. APRIL

Kursendring fra Ap i olje- og gassatsingen

I tråd med ungdommens krav: Ap-leder Jonas Gahr Støre har lagt om kursen, og sier nei til å utrede om havområdene utafor Lofoten, Vesterålen og Senja kan bli nye olje- og gassområder. FOTO: NTB Scanpix  Foto: Pedersen, Terje

Arbeiderpartiet står tyngre på miljøfoten nå.

Nyheter

Arbeiderpartiet skal ikke lenger arbeide for å finne ut om det er forekomster av olje og gass under de sårbare havområdene utafor Nordland og Troms. Etter en hard tautrekking vedtok landsmøtet i Arbeiderpartiet lørdag at man ikke skal utrede konsekvensene av olje- og gassforekomster utafor Lofoten, Vesterålen og Senja, forkortet til LoVeSe. Med dette vedtaket forlater Arbeiderpartiet kompromisset partileder Jonas Gahr Støre fikk til for to år siden. Vedtaket på landsmøtet var ikke etter Støres ønske, men var helt i tråd med det Møre og Romsdal Arbeiderparti står for.

Dragkampen mellom dem som vil verne havområdene utafor Lofoten, Vesterålen og Senja mot mer petroleumsaktivitet og dem som vil kartlegge og holde døra på gløtt for at olje- og gassforekomstene der kan hentes opp, har blitt stadig mer synlig. I praksis ville det neppe hatt noen betydning om Ap fortsatt sa ja til konsekvensutredning, for i et rødgrønt regjeringssamarbeid ville SV, Rødt, Miljøpartiet de grønne og Sp sagt nei. Akkurat slik dagens firepartiregjering er blokkert ved at Venstre og KrF sier nei til konsekvensutredning av LoVeSe.

Det er ikke mer enn drøyt to uker siden mer enn 40.000 skoleelever over hele landet gikk til streik for å stille krav til politikerne om å ta miljøet på alvor. Ungdommene krever tiltak raskt. Elevstreken var en kraftig politisk markering. Sjøl om mange av skoleelevene ikke har stemmerett i høst, eller ved neste stortingsvalg, er holdningene til klimaendringer og miljø krystallklare. Ungdommene er framtidas velgere. Blant dem som protesterer heftigst mot mer olje- og gassutvinning i sårbare havområder er Aps ungdomsorganisasjon AUF. Norge vil være en stor olje- og gasseksportør i flere tiår framover. Vedtaket på Aps landsmøte lørdag sender likevel et sterkt signal om at landets største parti ikke vil la petroleumsnæringa ha fortrinnsrett foran næringer som fiskeri, reiseliv og fornybare ressurser i områder der det ikke er mulig med sameksistens. Arbeiderpartiet står tyngre på miljøfoten nå.