Eide-politikerne positive til et turistanlegg på fjellet Snipa over Naas-gruvene

– Vegsaka må avklares

Planutvalget i Eide er positiv til planforslaget om en turistsatsing på Snipa over kalksteinsgruvene på Nås, som også omfatter en omstridt veg fra nåværende tunnelåpning opp til bygget som er tenkt reist.

Ønsker å beholde vegen: Utbyggerne ønsker å beholde vegen fra tunnelåpningen på toppen av Naas-gruvene opp til den påtenkte turisthytta på Snipa.  Foto: Oddbjørn Harnes

Nyheter

Eide: Dermed fikk administrasjonen grunnlaget den var ute etter for å kunne legge planen ut til offentlig ettersyn på neste møte, 6. juni.