Her er lista over dem som skal få ny asfalt

Veger går i oppløsning - Fræna frykter at de må anlegge grusveger

En rekke veger i Fræna er i ferd med å gå i oppløsning. – Dersom alle vegene skal asfalteres er behovet i hundremillionersklassen, sier enhetsleder Heidi Rønning i Fræna kommune.

PÅ TIDE: Per A. Pedersen i P.B. Kristviks veg i Bud gleder seg over at det snart blir ny asfalt i gata. – På tide, sier han og vil gjerne ha gatelys også. FOTO: Eirik Heen 

Nyheter

FRÆNA: Kommunen skal bruke tre millioner kroner til asfaltering i år. Det er en dråpe i havet i forholdt til behovet, og rekker bare til reasfaltering på de aller dårligste vegene.