LESERINNLEGG

Transport for fremtiden?

«Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) er ikke motstander av Møreaksen – NLF er motstander av tuneller med stigning der det finnes alternativer»

Miljø: Jan-Ove Halsøy fra NLF mener at det er lite miljøvennlig med undersjøiske tunneler.  Foto: Olav Skjegstad

Nyheter

I et to-siders oppslag i Romsdals Budstikke 2. april går åtte lokale næringslivsledere og veletablerte Møreaksen-forkjempere hardt ut mot Lastebileierforbundet (NLF), fordi vi ifølge dem, er mot Møreaksen. Ved deltakelse på vårt seminar i Bjørnsonhuset for 10 dager siden, ville de fått med seg at NLF er imot undersjøiske tuneller – uansett akse. Dette er vår agenda!


Ni næringslivsledere i Romsdal og på Sunnmøre går ut med støtte til Møreaksen og Hafast

Ni næringslivsledere går ut med støtte til Møreaksen og Hafast. Kritisk til Lastebileierforbundet

– Vi er svært kritisk til at Norges Lastebileierforbund mobiliserer mot Møreaksen. Vi er kundene, og de har ikke spurt oss om hva som er best, sier daglig leder Kristofer Reiten i fiskebedriften Vikomar i Fræna, som sender 2.000 vogntoglaster årlig.

 

Den norske transportnæringen – også NLF Møre og Romsdal – har et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vår konferanse i Bjørnsonhuset var nettopp bygd rundt dette temaet med innledninger av noen av landets fremste eksperter på ulykker og brann i tuneller, da spesielt undersjøiske.

Møreaksen har en 16 km lang undersjøisk tunnel, med en påfølgende ettløpstunell til Ørskogfjellet og er for NLF lite ønsket ut i fra et HMS-perspektiv. Ulykker og brann er dessverre blitt ytterligere aktualisert gjennom de siste dagers drama i Gudvangatunellen og tunellen til Hitra.  Møreaksens undersjøiske tunell vil i tillegg gi utslipp av flere tusen tonn med ekstra Co2 extra i året! 

At Møreaksen nøyer seg med ettløpstunnel opp til Ørskogfjellet rett etter den lange undersjøiske tunellen, bidrar selvsagt ikke til økt sikkerhet. Dette innebærer at motor og bremser skal holde igjen 50 tonn ned i den undersjøiske tunellen, deretter dra disse tonnene opp tunellen på andre siden for så å gå inn i ettløpstunell opp til Ørskogfjellet. Dette medfører en betydelig risiko for brann i bremser, motor og drivlinje.

Vi mener det er viktig at næringer er opptatt av egen sikkerhet og bærekraft i forhold til helse og miljø. Vi håpet samfunnsbevisste næringslivsledere heller ville juble over at den norske transportnæringen har et slikt fokus på egen virksomhet.  Hverken oppdrettsnæringen eller leverandørene til olje- og gassindustrien er vel frakoblet hensynet til helse, miljø og sikkerhet de heller.

Vi ønsker selvsagt en dialog med våre kunder, og har derfor en rekke ganger prøvd å ta opp ovenstående tema, og andre med NHO, nettopp med håp om støtte i kampen mot farlige veier. Senest inviterte vi til deltagelse i konferansen på Bjørnsonhuset. Men ingen kunne delta.

NLF Møre og Romsdal tar derimot kamper for hele næringslivet når vi står i spissen for blant annet motstanden mot bompenger. Utgifter som i neste omgang må viderefaktureres våre kunder.

At næringslivet tilsynelatende ikke er mer opptatt av sikkerhet og miljø for transportnæringen forundrer oss. Dette gjelder jo ikke bare våre ansatte, men har konsekvenser for alle som ferdes i trafikken. Og miljøet; er ikke enorme økninger i CO2-utslipp en problemstilling som opptar andre enn transportbransjen i det grønne skiftet?

Vi rådfører oss stadig med våre kunder - og hører selvsagt på dem. Men vi må også være vårt eget ansvar bevisst. Vi forundres derfor over at representanten for reiselivsnæringen åpenbart mener at norske, og utenlandske gjester, hilses velkommen med 75 km utsiktsløs tunnel – derav 16 km under sjøen.

Knapt noen annen næring vet bedre enn transportnæringen hvordan det er å drive butikk der det er ferger. Men vi kan ikke ofre helse, miljø og sikkerhet av den grunn.

La oss slå fast følgende:

• NLF er ikke motstander av Møreaksen

• NLF er ikke mot landfast Midsund og Aukra

• NLF er motstander av tuneller med stigning der det finnes alternativer

• NLF ønsker kjappe, trygge, miljøvennlige og effektive veier mellom sentrene utenom bykjerner og tettbygde strøk.

Vi ønsker alle disse åtte næringslivsledere, og resten av næringslivet velkommen til kampen for bærekraftige samferdselsløsninger i pakt med det grønne skiftet.

NLF Møre og Romsdal

Styret

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook