Sjukehuset på Hjelset kan stå ferdig til testing sommeren 2023, tror prosjektdirektøren

500 bygger nysjukehuset

For å bygge det nye sjukehuset på Hjelset vil rundt 500 personer være i sving de tre åra byggingen pågår. To millioner arbeidstimer går med.

Skal bygges: Også lokale bedrifter vil ha muligheter til å delta i byggeprosjektet på Hjelset. 

Nyheter

MOLDE: Forberedelsene til å bygge Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) går i høyt tempo. Onsdag 3. april hadde prosjektstyret for SNR møte på Gardermoen. På styremøtet ble styringa av prosjektet og måten den nye anbudskonkurransen skal gjennomføres på, diskutert. I forkant av styremøtet snakket prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal til over 100 næringslivsledere som deltok på frokostmøtet i regi av Molde Næringsforum. Heimdal deltok med videooverføring fra Gardermoen.