– Vi vil vurdere hver enkelt sak for seg

Nordmørskommunene truer med å si opp samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal. Remme lover uansett et godt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen.

Gjelda vokser måned for måned: – Vi vil uansett sørge for å oppfylle vår plikt om å sikre befolkningen et godt spesialisthelsetilbud, sier adm. direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommunene på Nordmøre forbereder seg på å si opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal. I saksdokumentene til kommunestyremøte i Gjemnes tirsdag ligger det en omfattende utredning og begrunnelse for innstillingen. Innstillingen lyder kort og godt slik: Gjemnes kommune sier opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal. Nå uttaler adm.dir. i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme seg. I en skriftlig uttalelse sier han dette: