Ni næringslivsledere i Romsdal og på Sunnmøre går ut med støtte til Møreaksen og Hafast

– Svært kritisk til Lastebileierforbundet

– Vi er svært kritisk til at Norges Lastebileierforbund mobiliserer mot Møreaksen. Vi er kundene, og de har ikke spurt oss om hva som er best, sier daglig leder Kristofer Reiten i fiskebedriften Vikomar i Fræna, som sender 2.000 vogntoglaster årlig.

storhavn: Daglig leder Kristofer Reiten i Vikomar i Harøysundet ser muligheten for at Møre og Romsdal kan få ei internasjonal storhavn med Møreaksen og Hafast. Foto: Eirik Heen 

Nyheter

MOLDE: Kristofer Reiten er en av ni næringslivsaktører i Romsdal og Sunnmøre som nå samlet går ut og mobiliserer for å sikre full framdrift på Møreaksen og Hafast, som de mener vil skape vekst og utvikling.