Vil si opp samhandlingsavtalen med helseforetaket

– Man kan risikere at tilbudet til innbyggerne blir dårligere

Kommunene på Nordmøre risikerer å svekke helsetilbudet til egne innbyggere ved å si opp avtalene med helseforetaket.

MISLIGHOLD: – Jeg mener Helse Møre og Romsdal har misligholdt samhandlingsavtalen, og at det gir grunnlag for å si den opp, sier Birgit Eliassen, rådmann i Gjemnes.   Foto: Marit Heiene

Nyheter

Dette går fram av saksutredninga som Gjemnes kommunestyre tar stilling til på sitt møte tirsdag fra kl. 17. (Rbnett vil følge møtet.)