«Viking Sky»-eier gir én million kroner til Redningsselskapet

Takker for innsatsen under bergingsaksjonen på Hustadvika.

I HARDT VÆR: Cruiseskipet Viking Skyfikk problemer på Hustadvika.  Foto: Eva Frisnes

REDER: Torstein Hagen takker for bergingshjelpen ved å gi en million kroner til Rednigsselskapet.  Foto: Vidar Myklebust

Redningsskøyta Erik Bye.   Foto: RS Stavanger / Redningsselskapet / NTB scanpix

Nyheter

Gaven fra Viking Ocean Cruises og styreleder Torstein Hagen gis som en takk for innsatsen Redningsselskapet bidro med under nestenhavariet av cruiseskipet «Viking Sky» i mars. Redningsselskapet skal bruke pengegaven til å satse mer på utfordringer knyttet til krevende masseevakueringer, skriver selskapet i en pressemelding.

Kritisert for å være skatteflyktning

I etterkant av den sorte redningsaksjonen på Hustadvika har Viking Ocean Cruises og styreleder og mangemiliardær Torstein Hagen måtte tåle kritikk fordi rederen er bosatt i Sveits og bare bidro med rundt 60.000 kroner i skatt til Norge i fjor.

– Vi er svært takknemlige for denne gaven fra Viking Cruises. Midlene gir oss mulighet til å satse mer på utstyr og opplæring innen konseptet masseevakuering. Vi skal trene vårt eget personell slik at vi blir enda bedre rustet til å takle denne type hendelser i fremtiden, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

Redningsskøytene «Erik Bye» og «Mærsk» lå i beredskap mens evakueringen av cruiseskipet foregikk. Under de rådende forhold ble det besluttet at evakuering med helikopter var eneste trygge fremgangsmåte. Redningsselskapets skøyter var klare til å rykke ut dersom situasjonen skulle endre seg.


Redningsskøyter snudde: – Brutale forhold

Måtte gå til land av hensyn til egen sikkerhet.


Storstilt dugnad

Et stort antall lag, foreninger og organisasjoner bidro i en ekstremt krevende situasjon med redningsarbeid og beredskap. Dette er frivillige som på kort tid stilte opp og bidro – enda flere sto klare på «stand-by» i tilfelle situasjonen skulle forverre seg.

– I slike situasjoner er vi avhengig av frivillig beredskap. En profesjonell, frivillig beredskap krever kompetanse, trening og riktig utstyr, dette er ingen selvfølge, sier Rikke Lind.


Viking Sky seiler trolig fra Kristiansund onsdag 3. april

Cruiseskipet Viking Sky planlegger å seile fra Kristiansund til København onsdag.


I forbindelse med pengegaven sier cruise-reder Torstein Hagen at summen av alle de frivillige og offentlige bidragene gjorde at passasjerer, mannskap og skip kom seg til havn i relativt god befatning.

– Æren for det deles av mange, og jeg vil for alltid være takknemlig for at Redningsselskapet med RS «Erik Bye» og RS «Mærsk» var på plass ved Hustadvika, klare til å hjelpe, sier Hagen.

Midlene vil bli brukt til å styrke ressursene ute i distriktene der slike scenarioer fort kan bli aktuelle.

 – På vegne av mannskapet, fast ansatte og frivillige i regionen vil vi takke for gaven. Med disse midlene får vi på plass utstyr og opplæring som kan være avgjørende om en lignende situasjon skulle oppstå, sier leder for Redningsselskapet region Midt, Bertil Holen.

Takker Molde

Også Molde kommune har mottatt takkebrev fra Viking Cruises.

«Dere kan være stolte av å bo i en kommune hvor folk virkelig stiller opp når noen trenger det!», skriver Torstein Hagen i brevet til Molde kommune.

«Jeg vil rette en stor takk til alle i kommunen som stilte opp, fra politi og redningstjeneste til alle de frivillige som bidro, til hotellene og Moldetorget som satte inn ekstravakter og åpnet sine dører. Jeg er også svært takknemlig for ordførerens personlige engasjement og tydelige lederskap som bidro til å skape ro og trygghet», skriver han.


Rederen ber om unnskyldning

Eieren av Viking Ocean Cruise beklager alt gjestene har vært gjennom de siste to døgnene.


Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag 23. mars. Rundt 470 passasjerer ble heist opp i helikoptre.