– Vi løser ikke utfordringene ved å sende dem dit det ikke er folk

Politirådet ønsker ikke gjentakelse av episodene i Mordalsvågen i fjor.
Nyheter

Molde: – Det var ingen god idé å frakte folk ut til en «byggeplass» i stigende rus, sa ordfører Torgeir Dahl i Politirådet da temaet var oppe. Rådet landet ikke på en løsning for russen i marsmøtet, men både kommuneledelsen og politiet var enige om å forsøke å unngå et nytt Mordalsvågen, dit russen kjørte da de måtte avslutte på Retiro klokka 23.00. Dit kom også en del mindreårige, og andre som ikke var russ, og politiet måtte følge opp flere episoder.