Nordøyvegen justeres opp 200 millioner kroner

En kostnadsjustering av Nordøyvegen til 2019-kroner øker prisen med 200 millioner.

OPP:Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik justerer opp Nordøyvegen med 200 mill. kr.   Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

(Sunnmørsposten:) – Totalkostnadsramma for prosjektet er ikke endret med annet enn prisjustering til 2019-kroner, påpeker assisterende fylkesrådmann Gunn Randi Seime. Samtidig øker fylket låneopptaket til prosjektet med 400 millioner kroner.