Nye studentboliger til Molde

Kunnskapsdepartementet gir tilskudd til 1 448 nye studentboliger på sju ulike steder i landet, og Molde får 65 av de nye studentboligene.

Til stede på Høgskolen i Molde da nyheten om nye studentboliger ble gjort kjent: F.v. Samskipnadsdirektør Knut Silseth, SiMolde, høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, HiMolde, ordfører Torgeir Dahl (H), Celine Nerland (H), Britt Janne Tennøy (H), Svein Atle Roseth, (Krf), Kjell Vatne (V) og Frode Heimen (V).  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Studentsamskipsnaden i Molde får penger til 65 nye studenthybler, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har økt nivået for bygging av studentboliger fra rundt 1000 tilsagn på landsbasis årlig før 2013.

-Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen og Venstre i flere år. I år har vi penger til å bygge hele 3 400 studentboliger. Det er det høyeste noen gang. I denne søknadsrunden fikk vi kun inn søknader om 1 448 nye studenthybler, og vi vil derfor vurdere å ha en ny utlysning til høsten, sier Nybø.

Nei til søknader om rehabilitering

I tillegg til søknader om nye studenthybler kom det inn søknader om støtte til rehabilitering av 1 760 boenheter.

-I denne runden har vi sagt nei til å støtte rehabilitering.  I utgangspunktet skal studentsamskipnadene dekke vedlikehold selv med leieinntekter. Regelverket begrenser hvilke muligheter vi har til å bruke statlige penger på dette. Min førsteprioritet er å bygge flere studentboliger, sier Nybø.

Vil vurdere endringer i regelverket

En arbeidsgruppe har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger i Norge. Den har hatt som mål å fremme forslag som gjør at de ressursene som er satt av til studentboligbygging brukes effektivt og fremtidsrettet. Forslagene er nå på høring.

Alle studentsamskipnader som søkte om støtte til nybygg i denne runden fikk ja. Det betyr at det skal bygges 1 448 nye studentboliger i Tromsø, Molde, Volda, Førde, Gjøvik, Ås og Oslo.

- Viktig for studentbyen Molde

Moldeordfører Torgeir Dahl sier i en kommentar at dette er viktig for Molde som studentby.

- Bygging av studentboliger har vært en viktig sak for regjeringen i flere år. Jeg er glad for at Molde nok en gang har fått innvilget støtte slik at vi kan få realisert dette viktige prosjektet for studentbyen Molde, sier moldeordfører Torgeir Dahl i en uttale.

-  Flere studentboliger er et viktig tiltak for å styrke attraktiviteten til HiM, sier Dahl.