Molde får fødeavdelingen

Styret vedtar å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde til Molde sjukehus, fram til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal står ferdig. Sammenslåingen skjer en gang etter sommerferien.

Fra styremøtet i Helse Møre og Romsdal  Foto: Bjørn brunvoll

Nyheter

ÅLESUND: Et klart flertall i styret for Helse Møre og Romsdal mener det er riktig å slå sammen de to fødeavdelingene til én. Men styret ønsker samtidig å se om det er mulig å balansere ut oppgavefordelingen mellom sjukehusa i Kristiansund og Molde.  Den som tydeligst argumenterte for å se helhetsbildet for Kristiansund sykehus og Molde sjukehus, var styremedlem Nils Kvernmo. Han støttet sammenslåing til ei fødeavdeling, men ville vente med det formelle stedsvalget tl styret hadde fått en samla plan over

Etter mye debatt fram og tilbake, oppsummerte styreleder Ingve Theodorsen slik:

- Styret vedtar å slå sammen fødeavdelingene og legge den til Molde sjukehus. Sammenslåingen skjer fra et tidspunkt etter sommerferien, sa Theodorsen.