Remme om sparetiltakene:

Direktøren varsler flere kuttrunder

– Vi har begynt på å spare de 471 millioner kronene vi må ta i løpet av tre år. Det handler ikke bare om økonomisk bærekraft i helseforetaket, men også om faglig bærekraft, sa adm. direktør Espen Remme i styremøtet onsdag.

HANDLER IKKE BARE OM PENGER: Direktør Espen Remme understreket overfor styret at tiltakene han foreslår med fødetilbudet, rehabiliteringsinstitusjonene og psykisk helsevern ikke bare er nødvendig av økonomiske grunner, men også av faglige grunner.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Direktør Espen Remme startet sin redegjørelse for sparetiltakene med å vise til at Helse Møre og Romsdal har hatt overforbruk av penger i flere år. I løpet av de kommende tre åra må helseforetaket kutte kostnader for 471 millioner kroner.