35 renholdere blir overflødig

35 renholdere ved Molde sjukehus og Kristiansund sykehus står i fare for å miste jobben når helseforetaket setter ut renholdet til private firma. Helseforetaket mener de vil spare store beløp på konkurranseutsetting.

– 35 årsverk kan bli overflødig når renholdstjenestene settes ut til andre, sier klinikksjef for drift og eiendom i helseforetaket, Mona Aaagaard Nilsen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

ÅLESUND: – Det er kjipt å stå her som arbeidsgiverrepresentant og foreslå at renholdstjenestene settes ut til private. 35 årsverk kan bli overflødig i vårt helseforetak, sier klinikksjef for drift og eiendom , Mona Aaagaard Nilsen.