Vil flytte Viking Sky til Kristiansund

Sjøfartsdirektoratet har blitt varslet av rederiet om at de ønsker å flytte skipet til verksted i Kristiansund for å påbegynne utbedring av skader på skipet.

AVDEKKER: – I det arbeidet som direktoratet nå gjør ombord, så er det stort fokus på å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen, teknisk eller operasjonelt, som kan ha betydning for andre fartøy, opplyser sjøfartsdirektøren. Sjøfartsdirektoratet.  Foto: Jan Inge Tomren

Nyheter

Skipet kan bli flyttet til Kristiansund onsdag, melder Sjøfartsdirektoratet.

– Vi er forberedt på å samarbeide med rederiet og andre relevante instanser om å finne løsninger for dette, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i pressemelding. 

– Hvilke krav som vil bli stilt for å forflytte skipet vil bli avklart så raskt som mulig, legger han til.

– Må en flytting avklares med Sjøfartsdirektoratet?

– Ja, en flytting må avklares med oss. I slike tilfeller må vi gi fartøyet godkjenning til en enkeltreise, som gjør at det kan fraktes til verftet. En slik godkjenning kommer ofte med en del betingelser, for eksempel knyttet til slep, opplyser kommunikasjonsrådgiver Kari Stautland i Sjøfartsdirektoratet.

– Når kan skipet bli flyttet fra kai i Molde?

– Vi jobber med saken nå, og det kan bli aktuelt å flytte skipet allerede onsdag..

Nytt tilsyn tirsdag

Sjøfartsdirektoratet forteller at de i dag tirsdag har videreført tilsynet ombord på Viking Sky. Fokuset har vært skipets maskineri og logger knyttet til alarmene som oppstod forut av, og under hendelsen i Hustadvika lørdag ettermiddag, skriver sjøfartsdirektoratet.

– Direktoratet jobber tett med rederi og klasseselskap for å identifisere den konkrete årsaken til blackouten. I tillegg bistår direktoratet både politi og havarikommisjonen i deres arbeid, sier Alvestad.

Betydning for andre fartøy

Sjøfartsdirektoratet opplyser også at de i dag har fått mye spørsmål knyttet til sikkerhet på andre tilsvarende fartøy.

– I det arbeidet som direktoratet nå gjør ombord, så er det stort fokus på å avdekke om det kan være forhold ved hendelsen, teknisk eller operasjonelt, som kan ha betydning for andre fartøy. Arbeidet er ikke ferdig og direktoratet vil raskt gå ut med informasjon om slike forhold skulle bli avdekket. Etter ulykken i 2007 med ankerhåndteringsskipet Bourbon Dolphin gikk vi etter kort tid ut med en foreløpig sikkerhetstilrådning basert på de opplysningene vi etterhvert fikk. Skulle vi få informasjon i den gjennomgangen som nå pågår, som vi mistenker kan berøre andre skip skal en ikke være i tvil om at vi kommer til å informere raskt om dette og eventuelt anbefale midlertidige tiltak, påpeker Alvestad.