Massive protester fra et samstemt fylkesutvalg mot helseforetakets kuttforslag

Må ty til sivil ulydighet?

Politikerne i fylkesutvalget retter knallhard kritikk mot sparetiltakene helseforetaket foreslår. – Vi kan ikke oppfordre til sivil ulydighet, men styret må si at de ikke klarer å gi pasientene likeverdig tilbud uten mer penger, sier fylkesordfører Jon Aasen.

Ber styret si nei: Politikere fra samtlige parti i fylkesutvalget krever at styret i Helse Møre og Romsdal sier nei til de foreslåtte nedleggingene av pasienttilbud. – Kuttforslagene har mer enn nok sprengstoff i seg til å utløse en større debatt enn helse; om tilhørigheten til Møre og Romsdal, sier fylkesordfører Jon Aasen (Ap).  Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

MOLDE: Styret i Helse Møre og Romsdal må si nei til å legge ned Aure og Mork rehabiliteringssenter, døgnplassene i psykiatrien på Sjøholt og legge ned fødeavdelinga i Kristiansund. Det er et tverrpolitisk krav fra fylkesutvalget i Møre og Romsdal.