Lagmannsretten delt i synet på Hents vegløsning inn til Rauma helsehus

Innkjøringen var i orden

De tre dommerne i Frostating lagmannsrett var ikke enig om kjørevegen fram til hovedinngangen på Rauma helsehus. Flertallet mente innkjøringen var akseptabel. Dermed ble Rauma kommune frifunnet fra erstatningskravet fra Veidekke Entreprenør.

STRID OM VEG: Denne vegen kunne kostet Rauma kommune 30 millioner kroner.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

ÅNDALSNES: Rauma kommunes vant helsehussaka i Frostating lagmannsrett. Kommunen anket dommen fra Romsdal tingrett i fjor, der kommunen ble dømt til å betale Veidekke Entreprenør AS 25,7 millioner kroner. Lagmannsretten frifant kommunen fra erstatningskravet. Men retten var delt i synet på hovedspørsmålet: Innkjøringsvegen fram til hovedinngangen på Rauma helsehus.