Politiet: Tiltalte sendte gjentatte forespørsler om forhåndsbetaling og doble fakturaer

Ble lovet 36 mill. i utbytte

Da tiltalte kom i pengeknipe, etterfakturerte han Samspleis for flere års arbeid. Samtidig hevet han god lønn fra både Molde kommunale pensjonskasse og Bjørnsonakademiet.

Forsvarer: Advokat Roy Peder Kulblik forsvarer den tidligere forretningsmannen i 70-åra, som har hatt en rekke betrodde stillinger i offentlig og privat næringsliv. I retten fortalte mannen om en hektisk pensjonisttilværelse med lange arbeidsdager.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

 «Livet er ikke enkelt. Jeg trenger mer midler til oppgjøret i England. Jeg sender en a-konto-faktura. Den trekker jeg fra på neste faktura».