12-1 for kvalen i Molde

Molde formannskap går med stort flertall inn for at kommunevåpenet «Kval og sild» også skal bli symbolet i den nye storkommunen.

VALGT: Molde formannskap ønsker å beholde dette som kommunevåpen også i framtida.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall med 12 mot 1 stemme i formannskapet tirsdag. Innstillingen fra rådmannen gikk ut på å støtte flertallet i fellesnemnda mellom de tre kommunene som gikk inn for alternativet «Storslått og energisk».