Bygger Eide Panorama med 15 leiligheter for vel 60 millioner kroner

– Spent på responsen

Eide sentrum får et betydelig tilskudd til botilbudet når leilighetsbygget Eide Panorama står ferdig. Ventelig vil det skje om kort tid.

Eide Pa­no­ra­ma: Thomas Sild­nes (t.v.) i Ma­tes Holding AS og Es­pen Larssen i Ziko Gruppen AS står bak lei­lig­hets­byg­get som kom­mer på Midt­ei­de. Foto: Odd­bjørn Harnes 

Nyheter

Eide: – Straks vi har nådd et forhåndssalg på 60 prosent, setter vi i gang. Vi har grunn til å tro at allerede etter informasjonsmøtet på Eide kommende torsdag vil vi være godt i gang og håper å ha solgt fem leiligheter, sier Espen Larssen og Thomas Sildnes til Romsdals Budstikke.