Statens vegvesen avviser påstand fra Romsdalsaksen-konsulent

Seniorrådgiver Håvard Austvik avviser ar Statens vegvesen har brutt Finansdepartementets retningslinjer for økonomisk samfunnsanalyse, slik fagsjef Michael W. Madsen i HR Prosjekt har hevdet.

retningslinjer: – Vi har fulgt Finansdepartementets retningslinjer, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen. foto: Bjørn Brunvoll 

Nyheter

MOLDE: HR Prosjekt har på oppdrag fra Romsdalsaksen AS utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse, med en sammenlikning av Romsdalsaksen og Møreaksen, med ny E39 Molde – Ålesund.

Seniorrådgiver Håvard Austvik reagerer på påstanden Michael W. Madsen kom med i Romsdals Budstikke fredag om at Statens vegvesen har brutt Finansdepartementet retningslinjer.


– Våre beregninger er like presise

– Vi vurderer ikke at Statens vegvesens beregninger av framtidig trafikk vil være mer presise enn våre, sier fagsjef Michael W. Madsen i HR Prosjekt.

 


–Romsdalsakse-rapport ikke troverdig

– Alle variabler i Romsdalsaksen AS sin rapport om samfunnsnytte er vridd i favør av Romsdalsaksen og disfavør av Møreaksen, hevder daglig leder Harald Espeland i Møreaksen AS.

 

Ferjefri Gossen

Michael W. Madsen opplyste at HR Prosjekt har brukt Finansdepartementets retningslinjer for utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser.

– I dette ligger det at vi i beregningene av de to alternativene kun ser på prosjekter som er en del av ferjefri E39 Kristiansand–Trondheim. Kostnader og nyttevirkninger for øvrige prosjekter er derfor ikke inkludert. Vi merker oss at Statens vegvesen i trafikkberegningene sine, inkluderer vekst som følge av ferjefri Gossen, uten å inkludere kostnader for etablering av sambandet. Dette er i strid med Finansdepartementets retningslinjer, hevdet Michael W. Madsen i intervjuet.

– Tatt med

– Vi mener at vi følger Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske beregninger. Michael W. Madsen hevder at vi tar med nytten av – og trafikk fra – Kjerringsundet, uten å ta med kostnaden, I konseptvalgutredninga er både kostnaden og nytten tatt med. I det vi nå har gått ut med av trafikktall og kostnader, har vi verken tatt med nytten eller kostnaden ved Kjerringsundet. Men vi viser at det er en potensiell merverdi her. Og det mener vi er ryddig, sier Håvard Austvik

Tilleggseffekt

– Vi viser bl.a. at vi kan bruke stein fra det ene prosjektet til å gjøre det andre billigere Hvis vi får lagt om trafikken vil nytten av ny E39 bli større. Det viser vi. Det var også det vi sa til samferdselsminister Jon Georg Dale under møtet i departementet nylig. Det er en potensiell tilleggseffekt her, sier Håvard Austvik.

– Det betyr at dere mener påstanden om at Statens vegvesen ikke følger Finansdepartementets retningslinjer er feil?

– Ja, jeg vet egentlig ikke hvilken situasjon konsulenten i HR Prosjekt tenker på at vi ikke har gjort det. Så er det selvsagt også slik at det vi legger fram, blir vurdert opp mot Finansdepartementets retningslinjer. Når vi skal komme og dra dette fram til bevilgning, skal vi gjennom ekstern kvalitetssikring. Det har vi også hatt på konseptvalgutredninga. Vi får også det når prosjektet skal opp til bevilgning. Vi fikk ingen merknader på konseptvalgutedninga, sier Håvard Austvik.
Nær lik pris på Romsdalsaksen og Møreaksen?

Investeringstallene Romsdalsaksen AS presenterte på et møte på Vestnes torsdag, kan tyde på at Romsdalsaksen og Møreaksen ligger svært nær hverandre i kostnad.

 

Romsdalsaksen: – Kommer 5,2 milliarder bedre ut

Romsdalsaksen AS presenterte torsdag kveld en samfunnsnytteanalyse hvor det legges til grunn at Romdalsaksen kommer 5,2 milliarder kroner bedre ut enn Møreaksen i analyseperioden.Stappfullt hus på møte om Romsdalsaksen på Vestnes torsdag

Klare krav om full utredning av Romsdalsaksen

Utgifter til drift og vedlikehold er hovedårsaken til at Romsdalsaksen blir 5,2 milliarder kroner billigere enn Møreaksen, viser rapporten som ble presentert på Vestnes torsdag.