Pasientombudet er bekymret for psykisk helsevern i fylket

– Vi har eksempler på at svært sjuke pasienter har blitt utskrevet før høgtider eller ferie, og hvor det har endt med tragisk utfall

FÅR KLAGER:, – Vi får klager fra pasienter i psykisk helsevern om for dårlig behandling, eller de blir utskrevet mot sin vilje, skriver pasientombud Runar Finvåg.  Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Det skriver pasientombudet i Møre og Romsdal i årsmeldinga for 2018. Saka der Roald Jakobsen tok sitt liv etter utskriving fra Hjelset, nevnes i årsmeldinga som eksempel på en slik situasjon, i anonymisert form.