Kritserer akuttavdelinga på Hjelset - Remvik inviterer til møte

Akuttavdelinga på Hjelset konkluderer at de har fulgt sine interne rutiner. Linn Strand er kritisk til deres framstilling av hendelsene før samboeren døde.

INVITERER: – Vi vil invitere pårørende til et møte slik at vi kan ta med oss deres opplevelser i vårt forbedringsarbeide, sier Karl-Arne Remvik i Klinikk for psykisk helse og rus.   Foto: HMR

Nyheter

Mens Linn Strand er fornøyd med redegjørelsen fra DPS Knausen til Fylkesmannen, er hun kritisk til flere punkt i den som akuttavdelinga på Hjelset har sendt i tilsynssaka etter samboerens sjølmord.