Helseundersøkelse endret ikke tiltale mot utroskapstiltalt

Mangler i undersøkelser av tiltalt mann i 70-åra utsatte saka to ganger. Mandag starter den opp.

Fører saka: Statsadvokat i Møre og Romsdal, Magne Nyborg, fører saka for påtalemyndigheten i Romsdal tingrett. Her fra rettssaka mot Omsorgsbygg AS, som også ble etterforsket av Økoteamet.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Moldemannen er blant annet tiltalt for grov økonomisk utroskap i kraft av sin stilling som tidligere daglig leder for det interkommunale samferdselsselskapet Samspleis AS.