– Møter moralsk fordømmelse

Spilleavhengighet er ikke en «viljelidelse», men en sårbarhetslidelse, som kan skape sjølmordstanker hos dem som rammes, sier Jarle Wangen i AKAN.

Høge tall: – Minst 35.000 er spilleavhengige, forteller seniorrådgiver Jarle Wangen i AKAN . (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk).   Foto: RIGMOR S. HAGEN

Nyheter

MOLDE: 70 personer fra arbeidslivet, lag, organisasjoner, skoler, helsesektoren og idretten var påmeldt seminaret om spilleavhengighet i Molde torsdag. Det var Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus) som la til rette for seminaret.